CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 21, 2017

GIÁO TRÌNH - Thiết kế tàu kéo & tàu đẩy (Trần Công Nghị)


Tàu làm nhiệm vụ kéo hoặc đẩy được xếp chung vào nhóm tàu kéo. Có thể phân các tàu nhóm này thành các kiểu tàu theo chức năng: tàu kéo đi biển, gọi tàu tàu kéo biển, tàu kéo trong vùng nội địa hay tàu kéo sông và các tàu chỉ làm nhiệm vụ đẩy gọi là tàu đẩy.


NỘI DUNG:

Chương 1: Tàu kéo và tàu đẩy
Chương 2: Xác định kích thước chính
Chương 3: Đường hình và đặc trưng thủy tĩnh
Chương 4: Kết cấu. thiết bị boong
Chương 5: Trang bị động lực và máy đẩy tàu

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018