CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 25, 2017

GIÁO TRÌNH - Thuỷ văn và thuỷ động lực biển đông (Đinh Văn Ưu)


Chương 1.  Hệ thống đại dương thế giới
Chương 2. Các đặc điểm khí tượng-thủy văn Biển Đông
Chương 3. Các đặc điểm thủy động lực Biển Đông

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018