CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 12, 2017

Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 (Thuyết minh + Bản vẽ)


Để đảm bảo an toàn khi ôtô chuyển động trên đường, người vận hành phải có kinh nghiệm xử lí và thành thạo các thao tác điều khiển. Mặt khác, để thuận tiện cho người vận hành thực hiện các thao tác đó, đòi hỏi ôtô phải đảm bảo tính năng an toàn cao.Hệ thống lái của ôtô dùng để thay đổi hướng chuyển động của ôtô nhờ quay vòng các bánh xe dẫn hướng cũng như để giữ phương chuyển động thẳng hay chuyển động cong của ôtô khi cần thiết.
Việc điều khiển chuyển động của xe được thực hiện như sau: vành lái tiếp nhận lực lái tác động của người lái và truyền vào hệ thống lái, trục lái truyền mômen từ vô lăng tới cơ cấu lái, cơ cấu lái tăng mômen truyền từ vành lái tới các thanh dẫn động lái, các thanh dẫn động lái truyền chuyển động từ cơ cấu lái đến các bánh xe dẫn hướng. Kết cấu lái phụ thuộc vào cơ cấu chung của xe và của từng chủng loại xe.

Chất lượng của hệ thống lái phụ thuộc rất nhiều vào công tác bảo dưỡng sửa chữa. Muốn làm tốt việc đó thì người cán bộ kỹ thuật cần phải nắm vững kết cấu và nguyên lí làm việc của các bộ phận của hệ thống lái.
Đề tài: Khảo sát và kiểm nghiệm hệ thống lái ôtô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 mong muốn đáp ứng một phần nào mục đích đó. Nội dung của đề tài đề cập đến các vấn đề sau:
-  Khảo sát hệ thống lái.
   + Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái.
   + Liên hệ giữa hệ thống lái và hệ thống treo.
-  Tính toán kiểm tra.
   + Xác định mômen cản quay vòng của các bánh xe dẫn hướng.
   + Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng.
   + Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái.
   + Tính toán kiểm tra hình thang lái.
-  Bảo dưỡng sửa chữa.
Các nội dung trên được trình bày theo các mục, nhằm mục đích nghiên cứu kết cấu và nguyên lí làm việc cũng như công dụng, phân loại, yêu cầu chung của các chi tiết cũng như từng cụm chi tiết. Sự ảnh hưởng của các chi tiết  hay từng cụm chi tiết đến quá trình làm việc cũng như các thông số kỹ thuật, để đảm bảo cho ôtô vận hành an toàn trên đường. Ngoài ra đề tài này còn đề cập đến vấn đề bảo dưỡng sửa chữa một số hiện tượng hư hỏng thường xuyên xảy ra của hệ thống lái.

MỤC LỤC 1
1. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA ĐỀ TÀI . 3
2. LÝ THUYẾT CHUNG VỀ HỆ THỐNG LÁI . 5
2.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu. 5
2.1.1. Công dụng. 5
2.1.2. Phân loại. 6
2.1.3. Yêu cầu. 6
2.2. Các sơ đồ hệ thống lái. 7
2.2.1. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo phụ thuộc. 7
2.2.2. Sơ đồ hệ thống lái với hệ thống treo độc lập. 8
2.3. Các chi tiết và bộ phận chính của hệ thống lái. 9
2.3.1. Vô lăng. 9
2.3.2. Trục lái. 10
2.3.3. Cơ cấu lái. 10
2.3.4. Các loại cơ cấu lái thông dụng. 14
2.3.5. Dẫn động lái. 21
2.3.6. Hình thang lái. 22
2.3.7. Hình học lái. 23
2.4. Cường hoá lái. 27
2.4.1. Công dụng, phân loại, yêu cầu. 27
2.4.2. Các thông số đánh giá. 28
2.4.3. Các sơ đồ bố trí. 28
2.5. Liên hệ giữa hệ thống lái và hệ thống treo. 31
3. GIỚI THIỆU ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. 33
3.1. Các thông số kỹ thuật chính của ôtô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. 35
4.  HỆ THỐNG LÁI ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. 38
4.1.  Giới thiệu tổng quát về hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. 38
4.1.1. Các thông số kỹ thuật chính của các chi  tiết  của  hệ  thống  lái  ô tô  TOYOTA COROLLA ALTIS. 39
4.2. Kết cấu và nguyên lý làm việc của hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS. 41
4.2.1. Vành tay lái. 41
4.2.2. Trục lái và trục các đăng của hệ thống lái TOYOTA COROLLA ALTIS. 42
4.2.3. Cơ cấu lái. 44
4.2.4. dẫn động lái. 49
4.2.5. Bơm trợ lực lái. 50
5. TÍNH TOÁN KIỂM TRA HỆ THỐNG LÁI TRÊN ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS. 52
5.1. Các thông số chính của hệ thống lái ô tô TOYOTA COROLLA ALTIS. 52
5.2. Xác định mômen cản quay vòng và lực lái lớn nhất. 52
5.3. Xác định lực cần thiết tác dụng lên vô lăng. 55
5.4. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái. 56
5.4.1. Tính toán kiểm nghiệm bền dẫn động lái khi ô tô quay vòng tại chỗ. 56
5.4.2. Tính toán kiểm nghiệm dẫn động lái khi ô tô  phanh với cường độ cao. 60
5.5. Tính toán kiểm tra hình thang lái. 61
5.5.1. Cơ sở lý thuyết. 61
5.5.2. Tính toán kiểm tra động học quay vòng. 63
6. CHẨN ĐOÁN NHỮNG HƯ HỎNG CỦA HỆ THỐNG LÁI TRÊN ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0 VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC. 66
6.1. Độ rơ vành tay lái tăng 67
6.2. Lực trên vành tay lái gia tăng hay không đều 67
6.3. Áp suất của cường hóa lái thủy lực hệ thống lái không ổn định 67
7. BẢO DƯỠNG SỮA CHỮA HỆ THỐNG LÁI ÔTÔ TOYOTA COROLLA ALTIS 2.0. 69
7.1. Bảo dưỡng kỹ thuật hệ thống lái 69
7.2. Sữa chữa các chi tiết trong hệ thống lái 70
8. KẾT LUẬN. 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018