Nghiên cứu và triển khai hệ thống VoIP trên mã nguồn mở Asterisk


Ngày nay công nghệ thông tin và truyền thông - ICT đã phát triển không ngứng và đang mang lại những lợi ích vô cùng to lớn cho mọi mặt của đời sống xã hội. Trong xu hướng phát triển của hệ thống mạng dữ kiệu, mà đặc biệt là sự phát triển của mạng Internet trên toàn thế giới.


Vấn đề ở đây là giải pháp gateway, cấu hình trung kế IP, và cấu hình ISA Server. Với gateway cho một công ty lớn như vậy thì ta có thể chọn giải pháp sử dụng router có chức năng làm gateway, ngoài vấn đề bảo mật phải được ưu tiên. Việc cấu hình trung kế IP là rất phức tạp.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: