SÁCH SCAN - Hệ thống thông tin quang Tập 2 (Ts. Vũ Văn San)


Trong sự phát triển của mạng viễn thông Việt Nam, thông tin quang đã có những đóng góp đầu tiên và rất quan trọng về cả quy mô phát triển cũng như nâng cao chất lượng toàn mạng. Hệ thống thông tin bằng cáp sợi quang là hệ thống truyền dẫn với kỹ thuật và công nghệ tiên tiến nhất, cho phép tạo ra các tuyến truyền dẫn dài và dung lượng rất lớn, nó tiềm tàng khả năng truyền tải lưu lượng băng rộng và cung cấp cùng lúc nhiều dịch vụ linh hoạt, chất lượng cao. Cuốn sách gồm có các nội dung chính sau đây:


Chương 7: Hệ thống thông tin quang nhiều kênh
Chương 8: Khuếch đại quang sợi pha tạp ẻbium
Chương 9: Kỹ thuật bù tán sắc
Chương 10: Mạng thông tin quang
Chương 11: Hệ thống thông tin quang soliton

Cuốn sách sẽ rất bổ ích cho người làm công tác kỹ thuật chuyên ngành để có thêm những thông tin hữu hiệu trong việc hoạch định phát triển mạng, tính toán thiết kế cấu hình tuyến và lựa chọn áp dụng những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới về thông tin quang.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: