SÁCH SCAN - Lý thuyết nhận dạng ứng dụng trong quản lý (GS.TS. Đỗ Hoàng Toàn)


Cuốn sách "Giáo Trình Lý Thuyết Nhận Dạng Ứng Dụng Trong Quản Lý" được biên soạn lần này dựa trên việc điều chỉnh gíao trình đã in năm 1994, nhằm cung cấp cho bạn đọc và các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản và tương đối có hệ thống về khoa học nhận dạng dưới dạng chuyên đề để ứng dụng trong các hoạt động quản lý. Cuốn sách đã được sử dụng cho chuyên ngành Quản lý kinh tế từ năm học 1994-1995 và được triển khai thành một đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 1999-2000. Với nội dung cuốn sách bao gồm ba chương:


Chương 1: Tổng quan về lý thuyết nhận dạng.

Quá trình nhận thức của con người là quá trình nhận dạng
Câu hỏi và bài tập

Chương 2: Nhận dạng các hệ thống đông người trong quản lý.

Nhận dạng xã hội (Nhận dạng kinh tế - xã hội tầm vĩ mô)
Nhận dạng doanh nghiệp
Câu hỏi và bài tập

Chương 3: Nhận dạng con người trong quản lý.

Nhận dạng con người bằng phương pháp trắc nghiệm
Nhận dạng con người bằng phương pháp chiêm tinh học
Nhận dạng con người bằng phương pháp thuật số
Nhận dạng con người bằng phương pháp tử vi trọng số
Nhận dạng con người bằng phương pháp tử vi (truyền thống)
Nhận dạng con người bằng phương pháp Tứ trụ
Nhận dạng con người bằng phương pháp Bát tự Hà lạt
Nhận dạng con người bằng cách quan sát bàn tay
Nhận dạng con người theo tố chất tính khí và hình dáng
Nhận dạng nơi ở và nơi làm việc của con người
Nhận dạng thời điểm của các hoạt động.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: