SÁCH SCAN - Tâm lý trẻ và giáo dục trong gia đình (TS. Trần Thị Cẩm)


Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần 1: Giáo Dục Trẻ Em Trong Gia Đình

- Từ sơ sinh đến thôi nôi
- Giáo dục trẻ em từ 1 đến 3 tuổi phát triển năng lực vận động
- Sự phát triển ngôn ngữ
- Giáo dục tình kỹ luật, ý thức lao động và chuẩn bị vào trường mẫu giáo
- Ảnh hưởng của âm nhạc với trẻ
- Con muốn làm một mình
- Giáo dục trẻ em từ 3-6 tuổi trong gia đình
- Chuẩn bị trẻ 6 tuổi đi học lần đầu tiên
- Vì sao trẻ hay chọc phá
- Chuẩn bị cho trẻ nhập cuộc vào xã hội
- Mấy bí quyết sư phạm


Phần 2: Mấy Vấn Đề Tâm Lý Của Trẻ Em

- Tìm hiểu trẻ biếng học
- Hoạt động viết bằng tay phải nơi trẻ thuận tay trái
- Học thuộc và trí nhớ
- Vì sao trẻ nói dối
- Tính tự lập trong quá trình phát triển.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: