CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Dec 6, 2017

SLIDE BÀI GIẢNG - Nhà máy điện và trạm biến áp (Huỳnh Văn Vạn)


- Tổng quan về các nguồn năng lượng trên thế giới: Quá trình khai thác, chế biến và sử dụng.
- Các số liệu về nguồn phát và sản lượng điện ở Việt nam.
- Giá thành đầu tư cho các loại nguồn điện khác nhau.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:


[1] Phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp, Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc , NXB ĐHQG Tp. HCM 2005.
[2]  Giáo trình giảng dạy môn học Nhà máy điện và Trạm biến áp - Phần điện của TS. Trần Văn Thành.
[3] Nhà máy điện và Trạm biến áp - Phần điện, Đào Quang Thạch, Đại học Bách khoa Hà nội, NXB KH-KT.
[4] THE ELECTRIC POWER ENGINEERING HANDBOOK: Substations. John D. McDonald, KEMA Consulting. EDITOR-IN-CHIEF L.L.GRIGSBY. A CRC Handbook Published in Cooperation with IEEE Press 2001.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018