Xây dựng và triển khai hệ thống VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ


Với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet hiện nay, cùng với các dịch vụ đi kèm, công nghệ truyền giọng nói qua mạng Internet (VoIP) dần một thay thế công nghệ truyền giọng nói qua mạng điện thoại truyền thống.
Với những ưu điểm của mình công nghệ VoIP sẽ ngày một phát triển trong tương lai. Và các doanh nghiệp với hạ  tầng mạng đã được xây dựng tốt và hoàn thiện cũng đang hướng tới việc sử dung công nghệ  VoIP để dần thay thế mạng điện thoại truyền thống.

Đồ  án với đề  tài “Xây dựng giải pháp VoIP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ” sẽ trình bày cái nhìn tổng quan về  hệ  thống VoIP, cũng như thiết lập thử nghiệm hệ  thống VoIP với các thiết bị  sẵn có, cùng với đó đề  xuất các giải pháp triển khai VoIP cho các doanh nghiệp. Nội dung bài viết gồm 3 chương chính:

Chương 1: Tổng quan về VoIP
Chương 2: Các giao thức VoIP
Chương 3: Khảo sát và xây dựng hệ thống mạng VoIP cho doanh nghiệp


M_tả

Loading...

No comments: