BÀI GIẢNG - Hành vi gây hấn phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội (Trần Thị Minh Đức)


Gây hấn là một hiện tượng tâm lý tiêu cực, với những biểu hiện đa dạng và gây những hậu quả đôi khi rất nặng nề về mặt xã hội. Những năm gần đây hành vi gây hấn có chiều hướng gia tăng ở nước ta. Những biện pháp chế tài, những khung văn bản pháp lý về vấn đề này cũng còn nhiều bất cập; những phân tích mang tính chuyên môn từ góc độ tâm lý xã hội về vấn đề xã hội nóng bỏng này còn rất ít.
Cuốn chuyên khảo “Hành vi gây hấn – phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội” này của PGS. TS. Trần Thị Minh Đức là một bước đi mạnh dạn và là một đóng góp quý báu. Dưới đây là nội dung tóm tắt một số chương.


Chương I. Giới thiệu
Chương II. Các quan điểm tiếp cận về hành vi gây hấn
Chương III. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi gây hấn
Chương IV. Gây hấn học đường
Chương V. Bạo lực gia đinh.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: