CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 10, 2018

GIÁO TRÌNH - Quy hoạch và quản lý nguồn nước (GS.TS. Hà Văn Khối)


Giáo trình "Quy hoạch và quản lý nguồn nước" được biên soạn theo khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành nước của Danida (WAterSPS), thuộc tiểu hợp phần Hỗ trợ nâng cao năng lực Trường Đại học Thuỷ lợi do Chính phủ Đan Mạch tài trợ. Giáo trình này phục vụ giảng dạy môn học Quy hoạch nguồn nước chương trình đại học và có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc lĩnh vực phát triển nguồn nước.


Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước.Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước. Phụ lục kèm theo giáo trình này là các ví dụ và nghiên cứu điển hình về các bài toán quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lũ, các bài toán quản lý khai thác hệ thống nguồn nước.

NỘI DUNG:

1. Các khái niệm và nội dung cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước
2. Đặc điểm Tài nguyên nước và vấn đề quy hoạch quản lý nguồn nước của Việt Nam
3. Phân tích kinh tế trong quy hoạch và phát triển nguồn nước
4. Kỹ thuật phân tích hệ thống ứng dụng trong quy hoạch và quản lý nguồn nước
5. Áp dụng phương pháp tối ưu hoá trong quy hoạch và quản lý nguồn nước
6. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch quản lý nguồn nước

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018