CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 30, 2018

GIÁO TRÌNH - Vật liệu bán dẫn (Phùng Hồ & Phan Quốc Phô)


Cuốn sách nhằm phục vụ công tác đào tạo kỹ sư vật lý chuyên ngành vật liệu điện tử, chuyên ngành khoa học vật liệu và các chuyên ngành khác liên quan cũng như để làm tài liệu giảng dạy cao học, tài liệu tham khảo cho nghiên cứu sinh, cho giảng viên các chuyên ngành liên quan đến vật liệu bán dẫn.

Nội dung giáo trình được trình bày trong 12 chương, tương ứng 4 đơn vị học trình với thời lượng 60 tiết.


NỘI DUNG:

Cấu trúc tinh thể
Những khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ bản của vật liệu bán dẫn
Phân loại vật liệu bán dẫn
Công nghệ nuôi đơn tinh thể
Các phương pháp xác định thông số của chất bán dẫn
Các bán dẫn nguyên tố
Bán dẫn hợp chất A3B5
Bán dẫn hợp chất A2B6
Các bán dẫn hợp chất vô cơ khác
Bán dẫn hợp chất hữu cơ
Bán dẫn vô định hình
Bán dẫn thấp chiều

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018