SÁCH SCAN - Học tập và sáng tạo công nghệ (TS. Hoàng Đình Phi)


Đối với đa số các doanh nghiệp Việt Nam, việc tìm kiếm nguồn vốn đã khó, nhưng việc học hỏi để hiểu và áp dụng kịp thời các thông tin và tri thứ để quản lý quá trình đổi mới công nghệ lại còn khó hơn nhiều. Rất nhiều chủ doanh nghiệp đã phải mất thời gian và trả giá khá đắt cho những thành công khiêm tốn ngày hôm nay. Thời gian là cơ hội vàng và nó còn quan trọng hơn cả tiền bạc. Mong rằng các nhà doanh nghiệp hiện tại và tương lai của Việt Nam sẽ có khả năng phát triển nhanh hơn và vững chắc hơn thông qua việc áp dụng cac quy trình quản trị chiến lược, quản trị công nghệ, trong đó có quy trình học tập và sáng tạo liên tục.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: