CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 28, 2018

SÁCH SCAN - Quản lý và xử lý chất thải rắn (Nguyễn Văn Phước)


Chất thải rắn phát sinh từ các hoạt động của con người ngày càng gia tăng cùng với sự phát triển dân số và kinh tế, đặc biệt là trong xã hội công nghiệp. Cùng với các dạng chất thải khác như nước thải và khí thải, chất thải rắn nếu không được quản lý và xử lý nghiêm túc sẽ có khả năng gây suy thoái môi trường nghiêm trọng. Do đó, chất thải rắn đã trở thành vấn đề bức xúc đối vớ toàn xã hội và cần được sự quan tâm quản lý, thu gom triệt để, vận chuyển an toàn và xử lý hiệu quả, về kỹ thuật lẫn kinh tế. Vì vậy, quản lý và xử lý chất thải rắn là một nội dung không thể thiếu trong chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành quản lý cũng như kỹ thuật môi trường.


Quyển sách này cần thiết cho sinh viên ngành môi trường ở các bậc cao đẳng, đại học và có thể là tài liệu tham khảo cho học viên cao học và cán bộ kỹ thuật chuyên về quản lý và xử lý chất thải rắn.

Quyển sách này nhằm mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản về quản lý và các công nghệ xử lý chất thải rắn đô thị cho sinh viên ngành môi trường.

Sách gồm 9 chương:

Chương 1: Khái niệm về chất thải rắn
Chương 2: Nguồn gốc, thành phần, khối lượng
Chương 3: Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 4: Hệ thống trung chuyển và vận chuyển
Chương 5: Các phương pháp xử lý chất thải rắn
Chương 6: Tái chế chất thải rắn
Chương 7: Công nghệ sản xuất phân hữu cơ (COMPOST) từ rác đô thị
Chương 8: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp nhiệt
Chương 9: Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh.

Trong mỗi chương đều có các ví dụ và hình ảnh minh họa, nhằm giúp cho sinh viên tiếp thu một cách dễ dàng hơn, đồng thời cuối mỗi chương đều có câu hỏi để sinh viên có thể tự kiểm tra lại kiến thức của mình.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018