SLIDE BÀI GIẢNG - Thủy lực và máy thủy lực (Nguyễn Đăng Phóng)


Thủy lực và máy thuỷ lực là môn khoa học ứng dụng, nghiên cứu các quy luật cân bằng, chuyển động của chất lỏng và ứng dụng các quy luật đó giải quyết các bài toán tính toán thiết kế các công trình liên quan. Đồng thời trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về một số loại máy thuỷ lực thông dụng.


Phần 1: Thủy lực (gồm 4 chương):
 
Chương 1:  Mở đầu.
Chương 2:  Thủy tĩnh học.
Chương 3:  Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình.
Chương 4:  Tổn thất năng lượng - Sức cản thủy lực.

Phần 2: Máy thủy lực (gồm 2 chương):

Chương 1:  Khái niệm máy thủy lực.
Chương 2:  Máy bơm

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: