CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Jan 9, 2018

TÀI LIỆU - Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu


Chuẩn hóa lược đồ CSDL.
Dạng chuẩn: đánh giá sự trùng lắp thông tin trong CSDL
- Nếu trong CSDL có sự trùng lắp thông tin thì:
=> phải quản lý sự trùng lắp thông tin (bảo đảm tất cả những thông tin trùng lắp phải như nhau)
=> phải cập nhật tất cả những nơi mà thông tin trùng lắp xuất hiện - Nếu muốn tồn tại sự trùng lắp thông tin (vì 1 mục đích nào đó) thì cần phải có cơ chế xác định tự động những nơi trùng lắp thông tin để tự động cập nhật khi cần.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018