TÀI LIỆU - Chuyên đề số học (Nguyễn Văn Thảo)


Hiện nay, không còn hệ chuyên cấp Trung học cơ sở nên các em học sinh chuyên Toán cũng không được học nhiều về phần này nên thường gặp rất nhiều khó khăn khi giải các bài toán đó. Tài liệu này nhằm giải quyết phần nào những khó khăn đó cho các em học sinh chuyên Toán.


Chương I. Các bài toán về chia hết
Chương II. Các bài toán về đồng dư
Chương III. Một số vấn đề khác

Ở mỗi bài đều được trình bày ba phần: Hệ thống lí thuyết; hệ thống các ví dụ và cuối cùng là hệ thống các bài tập tự giải. Các ví dụ và bài tập luôn được sắp xếp với độ khó tăng dần - theo quan điểm của tác giả.

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

[1]  Đặng Hùng Thắng, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Kim Thuỷ - NXBGD, 1997.
[2]  Nguyễn  Vũ  Lương,  Nguyễn  Ngọc  Thắng,  Nguyễn  Lưu Sơn,  Phạm  Văn  Hùng  -  NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006.
[3]  Phan Huy Khải - Các chuyên Đề Số học - NXBGD, 2005.
[4]  Nguyễn  Văn  Mậu,  Trần  nam  Dũng,  ðặng  Hùng  Thắng, ðặng  Huy  Ruận  -
 NXBGD, 2008.
[5]  Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Văn Nho, Lê Hoành Phò - Tuyển tập các bài dự thi
 Olimpiad Toán học Quốc tế 1991 - 2001 - NXBGD, 2001.
[6]  Titu Andreescu, Dorin Andrica, Zuming Feng - 104 Number theory problems from
 the training of the USA IMO team - NXB Birkhauser, 2006.
[5]  Tạp chí Toán học và tuổi trẻ
[6]  Các đề thi vô địch các nước.
[7]  Các tài liệu trên mạng Internet.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: