Tính toán và thiết kế máy lu bánh lốp đầm nền đất có tải trọng 12 tấn với 6 bánh sau (Full)


Sau 5 năm học tại trường, đồ án tốt nghiệp là sự kiểm nghiệm và đánh giá cuối cùng những gì mà một sinh viên tích lũy được trong suốt quá trình học tập. Đó cũng là cơ hội để mỗi sinh viên tự khẳng định mình trước khi ra trường và bắt tay vào công việc cụ thể. Thiết kế một máy lu bánh lốp để phục vụ công tác đầm nền đất là nhu cầu rất cần thiết của các đơn vị thi công. Những máy thiết kế được trong nước sẽ giảm bớt được chi phí cho việc thiết kế và chế tạo. Vì vậy thiết kế máy lu bánh lốp mới có ý nghĩa rất quan trọng và thực sự cần thiết trong sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay.

Với nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp là : Tính toán và thiết kế máy lu bánh lốp đầm nền đất có tải trọng 12 tấn với 6 bánh sau em đã cố gắng hoàn thành đúng tiến độ và nhiệm vụ được giao.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo TS .Thái Hà Phi và các thầy cô trong bộ môn đã hướng dẫn, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình để em hoàn thành đồ án này .

Chương 1 : Tình hình trang bị và sử dụng lubánh lốp đầm lèn nền đất tại nước ta hiện nay
     1.1 Công dụng của lu bánh lốp…………………………………………..1
     1.2 Phân loại máy lu bánh lốp………………………. ………………….2
     1.3 Những yêu cầu cơ bản của phương tiện đầm lèn nền đất....................3
     1.4 Tổ chức thi công máy lu bánh lốp…….……………………………..5
Chương 2 : Tính toán thiết kế tổng thể  máy lu bánh lốp truyền động thủy lực có trọng lượng 12 tấn, với 6 bánh sau……..7
      2.1 Các thông số chính của máy lu bánh lốp đầm nền đất……………...7
      2.2 Tính toán ổn định của máy lu bánh lốp đầm nền …...……….........11
      2.3 Tính công suất cần thiết để dẫn động máy lu bánh lốp........... ……18
Chương 3 : Tính toán thiết kế một số cụm chi tiết của máy lu bánh  lốp
      3.1 Tính toán khung chính của máy lu bánh lốp đầm nền đất…… …..22
      3.2 Tính toán thùng gia tải của máy lu bánh lốp đầm nền đất…… ….47
      3.3 Tính toán trục bánh sau của máy lu bánh lốp đầm nền đất….........51
      3.4 Tính toán hệ truyền động của máy lu bánh lốp đầm nền đất……..58
Chương 4 : Tính toán gia công chế tạo trục sau của máy lu bánh lốp đầm nền đất…
      4.1 Điều kiện kỹ thuật của chi tiết trục………………………………..70
      4.2 Chọn vật liệu và phôi để chế tạo trục sau………………………….71
      4.3 Quy trình công nghệ chế tạo trục sau của máy lu bánh lốp……… 72LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: