BÀI GIẢNG - Vẽ kỹ thuật (Đặng Lê Trầm Hương)


- Chương I. Tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
- Chương II. Vẽ hình học
- Chương III. Phương pháp hình chiếu vuông góc
- Chương IV. Hình chiếu vuông góc
- Chương V. Hình cắt và mặt cắt
- Chương VI. Các loại hình biểu diễn khác
- Chương VII. Biểu diễn vật thể

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: