CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 2, 2018

BÀI TẬP - Lập trình PLC S7 - 300 (Nguyễn Xuân Công)


Để thuận tiện cho việc lập trình cũng như việc kiểm tra kết quả và giải quyết các rắc rối khi lập trình, PLC chia ra thành các Network. Chúng ta có thể phân chia  mỗi phần công việc nhỏ thành một Network. Khi hệ thống PLC làm việc nó sẽ tự động liên kết các Network này lại với nhau. Mặt khác khi làm việc PLC sẽ thực hiện tuần tự các Network từ Network đầu tiên đến Network cuối cùng.


Phần I. Các bài tập đơn giản và thực hiện theo phương pháp lập trình tuyến tính
Bài 1: Điều khiển mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha roto lồng sóc.
Bài 2: Đảo chiều trực tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc
Bài 3: Đảo chiều gián tiếp động cơ 3 pha roto roto lồng sóc
Bài 4: Mở máy Sao/ Tam giác động cơ không đồng bộ 3 pha
Bài 5: Mở máy qua 3 cấp điện trở phụ
..
Bài 19: Điểu khiển bình trộn hóa chất.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018