CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 7, 2018

Phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng


Đà Nẵng là một thành phố có những bước phát triển về kinh tế xã hội vượt bậc trong những năm gần đây. Định hướng chung của thành phố trong những năm sắp tới là hướng tới phát triển thành phố một cách bền vững cả về kinh tế và xã hội. Ngành nông nghiệp của thành phố củng không nằm ngoài xu hướng đó, phát triển bền vững nông nghiệp sẽ là hướng đi chính trong tương lai.

Những năm gần đây, sản suất nông nghiệp của thành phố đã có những bước tiến đáng kể, tuy nhiên, so với nhu cầu và tiềm năng thì còn nhiều hạn chế, vì vậy việc xác định rõ những kết quả đã đạt  được cũng như những hạn chế là cần thiết để từ đó có những định hướng và đề ra những giải pháp phát triển bền vững nền nông nghiệp thành phố nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và đời sống của nhân dân. Xuất phát từ yêu cầu đó, em đã chọn đề tài “Phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng”

III. Bố cục đề tài nghiên cứu.

Bố cục của đề tài bao gồm:

-  Phần 1: Cơ sở lý luận chung về nông nghiệp và phát triển bền vững nông nghiệp
-  Phần 2: Thực trạng phát triển của nông nghiệp thành phố Đà Nẵng.
-  Phần 3: Những giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018