SÁCH SCAN - Kế toán doanh nghiệp theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (TS. Nghiêm Văn Lợi)


Nước ta đang trong quá trình hội nhập với nên kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với sự thay đổi trong chính sách quản lý kinh tế, các quy định về kế toán cũng có nhiều thay đổi nhầm tạo ra sự hòa hợp giữa kế toán Việt Nam với kế toán các nước trong khu vực. Tuy nhiên, sự thay đổi thường xuyên của chế độ kế toán cũng đặt ra cho những người làm kế toán nhu cầu phải thường xuyên cập nhật và bổ sung kiến thức về kế toán. Đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc về tài liệu kế toán doanh nghiệp đã được cập nhật có hệ thống các văn bản sửa đổi, bổ sung, tác giả xin trân trọng giới thiệu cũng bạn đọc cuốn sách Kế Toán Doanh Nghiệp Theo Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Không có nhận xét nào: