TÀI LIỆU - Kiểm tra sửa chữa xe đạp điện


TÀI LIỆU - Kiểm tra sửa chữa xe đạp điện:

- Test Tay ga.
- Test cảm biến Hall Motor
- Thay cảm biến động cơ.

LINK DOWNLOAD
M_tả


No comments: