CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Feb 6, 2018

TÀI LIỆU - Thực hành điều khiển lập trình PLC - Mạng PLC


PHẦN 1:  THỰC HÀNH LẬP TRÌNH ĐIỀU KHIỂN PLC VỚI S7-200 & S7-300

- Buổi thực hành số 1:  Tiếp cận thiết bị, ngôn ngữ và hoàn chỉnh bài thực hành
- Buổi thực hành số 2:  Thực hành các lệnh tiếp điểm xuất nhập, EU, ED, SET, RESET trên S7-200
- Buổi thực hành số 3:  Điều khiển Timer và Counter trên S7-200
- Buổi thực hành số 4:  Thực hành một số lệnh bit logic trên S7-300
- Buổi thực hành số 5:  Thực hành một số lệnh toán học, so sánh, chuyển đổi dữ liệu, xử lý dử liệu…
- Buổi thực hành số 6:  Các bộ định thời trên S7-300
- Buổi thực hành số 7:  Các tác vụ đếm trên S7-300
- Buổi thực hành số 8:  Lập trình chương trình con


PHẦN 2:  THỰC HÀNH GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI VÀ MÁY (HMI)

- Buổi thực hành số 9: Các thuộc tính, sự kiện điều khiển, đối tượng điều khiển của Protool/Pro, giao tiếp giữa người và máy.
- Buổi thực hành số 10: Sự kiện chuyển động quá trình và xử lý bằng VBScript.

PHẦN 3:  THỰC HÀNH MẠNG PLC

- Buổi thực hành số 11:  Định nghĩa và xác lập mạng PROFIBUS-DP 1 Master và 2 Slaver, kiểm tra truyền thông mạng. Các bài toán điều khiển tuần tự của mỗi thành phần điều khiển.
- Buổi thực hành số 12:  Nâng cấp mạng PROFIBUS-DP có chức năng HMI. Giám sát và điều khiển các I/O hiện có trên các thiết bị điều khiển chủ và tớ trong mạng.

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018