BÀI GIẢNG - Matlab ứng dụng (Nguyễn Hoài Sơn)


Matlab là một phần mềm cao cấp dùng đ ể giải các bài toán. Để khởi động MATLAB ta bấm đúp vào icon của nó. Các file MATLAB có dạng *.m và chỉ chạy trong môi trường MATLAB. MATLAB xử lí số liệu như là ma trận. Khi ta đánh lệnh vào cửa sổ lệnh, nó sẽ được thi hành ngay và kết quả hiện lên màn hình. Nếu ta không muốn cho kết quả hiện lên màn hình thì sau lệnh ta đặt thêm dấu “;”....


I. Biểu thức
II. Ma trận và Vectơ
III. Các phép toán trên ma trận và vectơ
Phương trình vi phân thường
Bài toán giá trị đầu:
 - Ví dụ định luật 2 Newton
 - Phương pháp Euler
 - Phương pháp điểm giữa
 - Phương pháp Runge-Kutta
 - Bài toán gia trị biên:
 - Phương trình vi phân cấp 2
 - Phương trình vi phân cấp 4

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: