BÀI GIẢNG - Tổng quan viễn thông (TT Viễn thông Điện lực Nam Định)


Bài giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kinh doanh viễn thông.

Hệ thống truyền dẫn số có ưu điểm:

Kinh tế: Nhờ có sự phát triển của công nghệ vi mạch, hệ thống truyền dẫn số trở nên kinh tế hơn nhiều hệ thống tương tự.
Chất lượng truyền dẫn: Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu, méo đường tryền hơn hẳn so với hệ thống tương tự.


NỘI DUNG:

- Lịch sử phát triển viễn thông
- Các khái niệm cơ bản
- Các thành phần chính trong một hệ thống viễn thông
- Công nghệ trong mạng viễn thông
- Hệ thống truyền dẫn số
- Sự ra dời của chuyển mạch
- Lộ trình hướng đến 3G
- Phân cấp mạng viễn thông
- Mạng thông tin di động GSM
- Mạng thông tin di động CDMA
- Mạng thế hệ kế tiếp (NGN)
...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: