ĐỀ THI - Bảo vệ rơ le và tự động hóa (ĐHBK Đà Nẵng)


1/ - Sơ đồ thực hiện bảo vệ quá dòng có hướng.
- Trình bày nguyên lý hoạt động của sơ đồ. Tại sao nguồn điều khiển đi cắt máy cắt phải đưa qua tiếp điểm phụ của máy cắt.
2/- Sơ đồ và nguyên lý làm việc của bảo vệ so lệch dọc.
- Giải thích tại sao cần có các biện pháp để nâng cao độ nhạy của bảo vệ so lệch. Các biện pháp có thể sử dụng.

3/- Ý nghĩa của việc đặt thiết bị TĐL
- Tại sao cấm TĐL làm việc khi đóng MC bằng tay, khi mở MC bằng tay.


M_tả

No comments: