GIÁO TRÌNH - Công nghệ sản xuất thực phẩm truyền thống (Trần Xuân Ngạch)


Chương I - Một số khái niệm mở đầu

1.1.Văn hóa và văn hóa học
1.2. Văn hóa ẩm thực Việt Nam
1.3. Tính tổng hợp trong nghệ thuật ẩm thực nghệ thuật Việt Nam
1.4. Thực phẩm truyền thống Việt Nam, các đặc điểm chung
1.5. Phân loại thực phẩm truyền thống Việt Nam

Chương II – Các sản phẩm không lên men

2.1.Các sản phẩm từ thịt và cá
2.2. Các sản phẩm từ đậu tương
2.3. Các sản phẩm từ tinh bột


Chương III – Các sản phẩm bánh và kẹo

3.1. Bánh gói lá
3.2. Bánh dẻo
3.3. Nhóm bánh in
3.4. Kẹo mè xửng
3.5. Nhóm mứt

Chương IV – Các sản phẩm lên men

4.1. Muối chua rau quả
4.2. Sản xuất chao
4.3. Sản xuất tương
4.4. Sản xuất nem chua
4.5. Sản xuất các loại mắm
4.6. Sản xuất nước mắm
4.7. Công nghệ sản xuất một số loại rượu đặc sản của Việt Nam.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: