GIÁO TRÌNH - Hoá học môi trường (Ths. Hoàng Thái Long)


Môi trường là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng đến đời sống và  sự phát triển của mỗi sinh vật. Đối với con người, môi trường sống là tổng hợp các điều kiện vật lý, hóa học, kinh tế
xã hội có ảnh hưởng đến sự sống và phát triển của từng cá nhân, của cộng đồng con người.
Môi trường sống của con người là cả vũ trụ, trong đó hệ Mặt trời và Trái đất có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Để đánh giá chất lượng môi trường, người ta thường đo đạc, phân tích và so sánh các thông số chất lượng môi trường với các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường do từng quốc gia hay các tổ chức quốc tế đưa ra.


NỘI DUNG:

- Chương 1. Mở đầu
- Chương 2. Khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển
- Chương 3. Thủy quyển và ô nhiễm môi trường nước
- Chương 4. Địa quyển và ô nhiễm môi trường đất
- Chương 5. Hóa chất độc trong môi trường

Tài liệu tham khảo.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: