GIÁO TRÌNH - Hysys trong mô phỏng công nghệ hóa học


Hiện nay trong lĩnh vực công nghệ hoá học có rất nhiều phần mềm mô phỏng của các công ty phần  mềm đã được phát triển và sử dụng rộng rãi trong tính toán công nghệ, như: PRO/II, Dynsim (Simsci); HYSIM, HYSYS, HTFS, STX/ACX, BDK (AspenTech); PROSIM, TSWEET (Bryan Research & E ngineering); Design II (Winsim); IDEAS Simulation; Simulator 42…, trong đó phổ biến nhất là PRO II, Dynsim (Simsci) và HYSYS (AspenTech).


Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ hoá học trong thế kỷ 21, đòi hỏi mỗi kỹ sư công nghệ cần phải hiểu và sử dụng thành thạo ít nhất một trong số các phần mềm mô phỏng phổ biến trên.
HYSYS có cơ sở nhiệt động học rất vững chắc và đầy đủ, khả năng thiết kế linh hoạt, cùng với mức độ chính xác và tính thiết thực của các hệ nhiệt động cho phép thực hiện các mô hình tính toán rất gần với thực tế công nghệ.

NỘI DUNG:

Chương 1. Giới thiệu về mô phỏng
Chương 2. Bắt đầu với HYSYS
Chương 3. Phương trình trạng thái
Chương 4. Bơm
Chương 5. Máy nén
Chương 6. Tuốcbin giãn nở khí (expander)
Chương 7. Thiết bị trao đổi nhiệt
Chương 8. Tháp tách
Chương 9. Phản ứng chuyển hoá
Chương 10. Phản ứng cân bằng
Chương 11. Thiết bị phản ứng khuấy liên tục (CSTR)
Chương 12. Tháp hấp thụ
Chương 13. Tháp chưng luyện
Chương 14. Các bài tập

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: