GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật mạch điện tử II (Nguyễn Văn Tuấn)


Hiện nay, các bộ khuếch đại thuật toán (KĐTT) đóng vai trò quan trọng và được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật khuếch đại, tính toán, điều khiển, tạo hàm, tạo tín hiệu hình sine và xung, sử dụng trong ổn áp và các bộ lọc tích cực... Trong kỹ thuật mạch tương tự, các mạch tính toán và điều khiển được xây dựng chủ yếu dựa trên bộ KĐTT. Khi thay đổi các linh kiện mắc trong mạch hồi tiếp ta sẽ có được các mạch tính toán và điều khiển khác nhau.


NỘI DUNG:

- Chương 1 - Các mạch tính toán, điều khiển và tạo hàm dùng khuếch đại thuật toán
- Chương 2 - Các mạch tạo dao động
- Chương 3 - Điều chế
- Chương 4 - Tách sóng
- Chương 5 - Trộn tần
- Chương 6 - Chuyển đổi tương tự - số, số - tương tự.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: