Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ


Xu hướng quốc tế hóa nền kinh tế đã  mở ra cho nhân loại cánh cửa giao lưu đầy triển vọng. Lịch sử đã chứng minh rằng không một quốc gia nào có thể phát triển trong sự tách biệt với thế giới bên ngoài, các nước đang xích lại gần nhau thông qua chiếc cầu nối thương mại quốc tế. Vượt qua không gian và thời gian, những luồng chu chuyển hàng hóa, dịch vụ và tiền tệ đã tạo ra sự gắn kết bền vững giữa cung và cầu ở những nước có trình độ kinh tế khác nhau và ngày càng trở nên phong phú, đa dạng kéo theo sự phức tạp ngày càng lớn trong mắt xích cuối cùng của quá trình trao đổi, thanh toán quốc tế. Được xem là một nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thương mại quốc tế, hoạt động thanh toán quốc tế đã không ngừng được đổi mới và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu an toàn, thuận tiện và nhanh chóng của các giao dịch thương mại.

Cùng với xu hướng hội nhập ngày càng tăng, các mối giao lưu thương mại cũng ngày càng được mở rộng. Điều đó đặt ra cho các ngân hàng thương mại phải phát triển các dịch vụ kinh tế đối ngoại một cách tương ứng, trong đó không thể không kể đến hoạt động thanh toán quốc tế với nhiều phương thức thanh toán đa dạng và phong phú. Trong các phương thức thanh toán này, tín dụng chứng từ là phương thức thanh toán được sử dụng phổ biến nhất do những ưu việt của nó. Song tín dụng chứng từ không phải là nghiệp vụ đơn giản, trong thực tế công tác này đã gặp phải không ít những rủi ro gây thiệt hại cả về tài chính lẫn uy tín cho các ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp Việt Nam.

NỘI DUNG:

MỤC LỤC : 1
LỜI MỞ ĐẦU 2
1. Khái niệm: 3
2.. Thư tín dụng (Letter of credit-L/C): 3
a.Khái niệm: 3
b.Các loại thư tín dụng. 4
Ngoài ra còn có các loại thư tín dụng đặc biệt khác: 19
3. Ưu và nhược điểm: 20
Ưu điểm: 20
Nhược điểm: 20
4. Rủi ro và cách phòng tránh: 20
Đối với nhà xuất khẩu: 20
Đối với nhà nhập khẩu: 22
5.Giới thiệu “Qui tắc và thực hiện thống nhất về tín dụng chứng từ” 24
a. UCP 500: 24
b.UCP 600: 25
6.Ví Dụ Thực Tế về Tình Hình Sử Dụng Phương Thức Thanh Toán  Tín Dụng Chứng Từ Của Công Ty Cổ Phần Thủ Công Mỹ Nghệ Phong Cách Việt – Viet Style Handicrafts Corporation. 26
KẾT LUẬN 28
TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: