Quy trình vận hành hệ thống kích từ nhà máy nhiệt điện Sơn Động


1.1 Máy phát điện đồng bộ QFS - 110 -2 sử dụng hệ thống kích từ tĩnh tự kích thích dựa trên nguyên tắc: chỉnh lưu nguồn điện xoay chiều ba pha đầu cực máy phát, thành nguồn điện một chiều để kích từ cho máy phát điện.
1.2 Với nhiệm vụ điều chỉnh đặc tuyến V/A đầu cực máy phát (điều chỉnh các thông số điện áp và công suất phản kháng trên đầu cực máy phát) thông qua sự điều khiển tự động của dòng kích từ. Nguồn điện kích từ được lấy từ đầu cực máy phát.

Qua máy biến áp kích từ ZSCB9-1250/10.5kV. Hạ điện áp đầu cực từ 10,5 kV xuống cấp điện áp 400V để phù hợp với yêu cầu đối với bộ chỉnh lưu cầu 3 pha sử dụng Thyristor. Tiếp đó hệ thống nguồn điện 3 pha này được chỉnh lưu thành nguồn 1 chiều và cấp đến cuộn dây rôto máy phát qua máy cắt kích từ FMK . Kết quả điều khiển kích từ được thực hiện bằng việc thay đổi góc mở  điều khiển các Thyristor của mạch cầu chỉnh lưu.


M_tả

Loading...

No comments: