SÁCH - Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng - Phần Lắp đặt thiết bị (Bùi Mạnh Hùng)


Nội dung cuốn sách trình bày kĩ thuật giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị trong công trình xây dựng như: Thiết bị điện, hệ thống chống sét, lắp đặt thang máy, hệ thống thông gió, điều hòa, cấp thoát nước; kĩ thuật giám sát thi công và nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi, thuỷ điện.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: