SÁCH SCAN - Công nghệ lên men các chất kháng sinh (TS. Nguyễn Văn Cách)


Sách có các nội dung sau: Đại cương về chất kháng sinh, Chức năng sinh hoch của chất kháng sinh, Hiện tượng kháng thuốc bản chất sự kháng thuốc của vi sinh vật và hội chứng loạn khuẩn khi sử dụng thuốc kháng sinh, Công nghệ lên men kháng sinh Penicinllin, ...

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: