SÁCH - Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong Tập III (Nguyễn Đức Phú Cb)


Cuốn sách Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong biên soạn theo chương trình giảng dạy cho học sinh các ngành động cơ đốt trong và ôtô máy kéo trường Đại học Bách khoa.
Toàn bộ giáo trình chia làm ba tập:

- Tập 1: Giới thiệu về động học, động lực học, dao động xoắn và dao động của động cơ trên nền đàn hồi.
- Tập 2: Giới thiệu về các kiến thức cơ bản về kết cấu và tính toán thiết kế các cơ cấu, từ cơ cấu trục khuỷu, trục thanh truyền đến cơ cấu phân phối khí.
- Tập 3: Giới thiệu về các kiến thức cơ bản về kết cấu và tính toán thiết kế các hệ thống, từ hệ thống làm mát, hệ thống nhiên liệu ... đến hệ thống khởi động động cơ.
Xin giới thiệu cuốn giáo trình cùng bạn.


Cuốn sách Kết cấu và tính toán động cơ đốt trong biên soạn theo chương trình giảng dạy cho học sinh các ngành động cơ đốt trong và ôtô máy kéo trường Đại học Bách khoa.
Toàn bộ giáo trình chia làm ba tập:

- Tập 1: Giới thiệu về động học, động lực học, dao động xoắn và dao động của động cơ trên nền đàn hồi.
- Tập 2: Giới thiệu về các kiến thức cơ bản về kết cấu và tính toán thiết kế các cơ cấu, từ cơ cấu trục khuỷu, trục thanh truyền đến cơ cấu phân phối khí.
- Tập 3: Giới thiệu về các kiến thức cơ bản về kết cấu và tính toán thiết kế các hệ thống, từ hệ thống làm mát, hệ thống nhiên liệu ... đến hệ thống khởi động động cơ.
Xin giới thiệu cuốn giáo trình cùng bạn.

M_tả
M_tả

Không có nhận xét nào: