TÀI LIỆU - Cài đặt chìa khóa và nổ máy xe ô tô hãng Toyota (Full)


HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÊM CHÌA KHÓA XE COROLLA.

Xoay chìa khóa từ OFF – ON – OFF một lần, rút chìa khóa ra khỏi ổ
Tất cả các cửa tự động LOCK – UNLOCK  một lần để confirm
Nhấn và giữ đồng thời 2 nút LOCK và UNLOCK trong khoảng thời gian từ 1’’ – 1.5’’
Nhấn và giữ nút LOCK hoăc nút UNLOCK với thời gian tối thiểu 1’’
Tất cả các cửa sẽ tự động LOCK – UNLOCK 1 lần để xác nhận quá trình lập trình thêm REMOTE đã hoàn thành

Để lập trình thêm REMOTE nữa. Bắt đầu từ bước 4
Nếu tất cả các cửa tự động LOCK – UNLOCK 2 lần, điêù này cảnh bào cho biết quá trình lập trình thêm REMOTE không thành công. Phải làm lại từ đầu để lập trình thêm REMOTE.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: