TÀI LIỆU - Hướng dẫn dùng sơ đồ mạch điện ô tô (EWD)


Để hiểu được sơ đồ mạch hệ thống và có thể phát hiện sự cố, bạn phải biết vị trí  của các bộ phận được lắp đặt  trong xe và cách nối chúng như thế nào. Sơ đồ EWD được soạn cho mỗi kiểu xe. Bản vẽ thể hiện mọi điều này được gọi là sơ đồ EWD (Sơ đồ đấu dây điện).

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: