TÀI LIỆU - Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu (Lều Mộc Lan & Nguyễn Vũ Việt Nga)


Tài liệu tham khảo “Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn Sức bến vật liệu - Cơ học kết cấu“ được biên soạn theo đúng đề cương “Chương trình giảng dạy môn SBVL và CHKC“ do tiểu ban môn học của bộ giáo dục và đào tạo soạn thảo.
SBVL và CHKC cung cấp một phần kiến thức cơ sở cho các kỹ sư theo học trong các trường đại học kỹ thuật như: thuỷ lợi , xây dựng , giao thông ….

Hai môn học này trang bị cho các sinh viên và các kỹ sư những kiến thức cần thiết để giải quyết các bài toán thực tế từcông việc thiết kế, thẩm định . đến thi công và là cơ sở cho việc nghiên cứu các môn kỹ thuật thuộc các chuyên ngành khác.
Trong chương trình đào tạo hai môn học này, ngoài các bài tập nhỏ bố trí sau mỗi chương của giáo trình , các sinh viên còn buộc phải hoàn thành một số bài tập lớn, có tính chất tổng hợp các kiến thức cơ bản nhất , và được bố trí theo từng học phần của môn học .

Tài liệu này bao gồm hai phần, tương ứng với hai môn học. Phân công biên soạn như sau:

Phần I do cô giáo Nguyễn Vũ Việt Nga biên soạn, bao gồm 4 bài tập lớn SBVL.
Phần II do cô giáo Lều Mộc Lan biên soạn, bao gồm 3 bài tập lớn CHKC.

Các bài tập lớn này yêu cầu các sinh viên phải hoàn thành theo đúng yêu cầu của giáo viên phụ trách môn học, phù hợp với từng giai đoạn .


M_tả

No comments: