TÀI LIỆU - Yêu cầu kỹ thuật hệ thống quản lý tòa nhà nhà trung tâm điều hành bay Gia Lâm (Hệ thống BMS)


Hệ thống BMS là hệ thống thời gian thực, trực tuyến, đa phương tiện, nhiều người dùng, hệ thống vi sử lý bao gồm các bộ vi sử lý trung tâm với tất cả các phần mềm và phần cứng máy tính, các thiết bị vào và ra, các bộ vi sử lý khu vực, các bộ cảm biến và điều khiển qua các ma trận điểm.
Hệ thống BMS được thiết kế hoàn chỉnh bao gồm các thiết bị trung tâm, thiết bị giám sát các hoạt động và các bộ vi sử lý khu vực được liên kết với nhau trong một mạng tổng hợp. Thiết bị trung tâm sẽ điều khiển các chức năng ứng dụng chung và cung cấp cho sự thống nhất và tính toán dữ liệu, các dữ liệu được gửi vào và các tín hiệu điều khiển ra sẽ là các chức năng của các bộ vi sử lý khu vực, nó sẽ đặt trong môi trường dữ liệu đặc biệt của nó.

Hệ thống sẽ cung cấp các điều kiện cho hoạt động giao tiếp và điều khiển ra bên ngoài, sự thao tác xử lý các dữ liệu động, giám sát hệ thông và cac điểm điều khiển hệ thống, các điểm điều khiển hệ thống sẽ được liệt kê trong bảng ma trận điểm  điều khiển cũng như thể hiện trên bản vẽ. Hệ thống BMS     ( Building Management System ) toàn bộ hệ thống bao gồm cung cấp thiết bị và các thành phần của hệ thống, công tác lắp đặt, kiểm tra, nghiệm thu, bảo trì,bảo hành. Là hệ thống điều khiển và quản lý tòa nhà hiện đại mang tính tổng thể cùng với các phần mềm chuyên dụng đáp ứng được các tính năng kỹ thuật cũng như các giải pháp điều khiển với công nghệ tiên tiến được ứng dụng đến từng thiết bị của hệ thống tòa nhà như sau.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: