Thiết kế hệ thống phanh xe chở rác ba bánh


1. Mục đích, ý nghĩa đề tài . 4

1.1. Vấn đề thu gom và vận chuyển rác thải . .4

1.2. Mục đích, ý nghĩa đề tài . .4

2. Phân tích tìm phương án thiết kế xe . . .5

2.1. Kích thước khối lượng thùng rác cần chuyên chở . . 5

2.2. Yêu cầu của xe cần thiết kế . 6

2.3. Các phương án thiết kế tổng thể chung . . .6

2.3.1. Phương án cắt bỏ phần đuôi xe gắn máy và thay vào đó là nữa Romooc .6

2.3.2. Phương án thiết kế xe có một bánh chủ động sau và hai bánh dẫn hướng trước . . . .7

2.3.3. Thiết kế xe ba bánh một bánh dẫn hướng trước và hai bánh sau .8


2.4. Xác định các kích thước tổng thể chung . .8

2.4.1. Xác định sơ bộ chiều dài của xe . . .8

2.4.1.1. Chiều dài toàn bộ xe . .8

2.4.1.2. Chiều dài cơ sở của xe .9

2.4.2. Xác định chiều cao xe .13

2.4.3. Xác định chiều rộng xe .13

2.5. Xác định các tọa độ trọng tâm xe . .13

2.5.1. Xác định các toạ độ trọng tâm khi xe không tải .13

2.5.2. Xác định các toạ độ trọng tâm khi xe đầy tải .14

3. Thiết kế hệ thống phanh . .16

3.1. Lý thuyết chung về hệ thống phanh . 16

3.2. Phân tích chọn loại dẫn động phanh . . .19

3.3. Tính mô men phanh cần sinh ra ở các cơ cấu phanh 26

3.4. Xác định các thông số cơ bản của cơ cấu phanh sau .29

3.4.1. Bán kính bề mặt ma sát của trống phanh . .29

3.4.2. Chọn các kích thước còn lại . .29

3.4.3. Xác định lực ép cần thiết . .30

3.4.5. Kiểm tra điều kiện tự siết .34

3.5. Xác định các thông số cơ bản của cơ cấu phanh trước . .34 3.5.1. Bán kính ngoài , bán kính trong , bán kính trung bình của đĩa phanh

3.5.2. Lực ép cần thiết . 35

3.5.3. Diện tích bề mặt làm việc của má phanh . . .36

3.6. Tính toán kiểm tra nhiệt và mài mòn . 37

3.6.1. Tính toán mài mòn . . . .37

3.6.2. Tính toán nhiệt . . .39

3.7. Tính toán dẫn động phanh . . .43

3.7.1. Các phương án điều khiển hệ thống phanh . .43

3.7.2. Tính toán dẫn động phanh thuỷ lực điều khiển bằng bàn đạp . .44

3.8. Phanh dừng . . .51

3.9. Tính toán hiệu quả phanh .54

3.9.1. Đặc tính phanh của xe thiết kế . 54

3.9.2. Mômen phanh thực tế . . . .63

3.10. Lắp đặt vận hành . . . .66

4. Kết luận . . .68

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .69

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: