Thiết kế hệ thống thủy lực cho xe thu gom rác tự động


Các nhiệm vụ cụ thể của đồ án môn học:

- Thiết kế sơ bộ kết cấu cơ khí tay cần gắp rác.
- Thiết kế mạch thủy lực.
- Thiết kế mạch điều khiển.
- Tính toán các thông số chính của Xylanh thủy lực, bơm nguồn, thùng dầu
- Tính chọn các phần tử thủy lực trong mạch thủy lực.
- Thiết kế xy lanh thủy lực, đế van.

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: