Thực trạng công tác kế toán công nợ tại Công ty Cổ phần Sợi Phú Bài


Công ty nên đưa ra quy định cụ thể về số phiếu báo giá tối thiểu mà người nhận tạm ứng phải nộp khi thanh toán tạm ứng để tránh trường hợp người nhận tạm ứng móc ngoặc với nhà cung cấp có quan hệ với mình để nâng giá hàng hóa, dịch vụ cần mua. - Công ty cũng nên tiến hành phân loại các khoản nợ phải trả. Từ đó biết được khoản nợ nào có thể kéo dài, khoản nợ nào cần thanh toán kịp thời, tránh trường hợp kéo dài các khoản nợ quá lâu làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty với các nhà cung cấp. - Để việc kê khai thuế hàng tháng và cập nhật thông tin về thuế thực sự nhanh chóng thì Công ty nên có một kế toán chỉ chuyên theo dõi về thuế.

LINK DOWNLOAD


Công ty nên đưa ra quy định cụ thể về số phiếu báo giá tối thiểu mà người nhận tạm ứng phải nộp khi thanh toán tạm ứng để tránh trường hợp người nhận tạm ứng móc ngoặc với nhà cung cấp có quan hệ với mình để nâng giá hàng hóa, dịch vụ cần mua. - Công ty cũng nên tiến hành phân loại các khoản nợ phải trả. Từ đó biết được khoản nợ nào có thể kéo dài, khoản nợ nào cần thanh toán kịp thời, tránh trường hợp kéo dài các khoản nợ quá lâu làm ảnh hưởng đến uy tín của Công ty với các nhà cung cấp. - Để việc kê khai thuế hàng tháng và cập nhật thông tin về thuế thực sự nhanh chóng thì Công ty nên có một kế toán chỉ chuyên theo dõi về thuế.

LINK DOWNLOAD


M_tả

Không có nhận xét nào: