Tính toán thiết kế hệ thống xử lý bụi và khí thải lò đốt rác công nghiệp công suất 3 tấn/h Full


Ngày nay, kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, đi cùng với sự phát triển đó là các khu công nghiệp, khu chế xuất được đầu tư rất nhiều. Trong đó, các khu công nghiệp có sử dụng lò đốt rác để phục vụ cho việc sản xuất. Các đốt rác phần lớn sử dụng các loại nhiên liệu như: dầu DO/FO…. Các loại nhiên liệu đốt của lò tạo ra tro bụi, CO, CO2, SO2, NO2,....

Ở Việt Nam, hầu hết các lò đốt rác đều sử dụng dầu DO làm nhiên liệu đốt. Đây là loại dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, khi cháy sẽ thải ra một lượng lớn khí SO2 – loại khí được xem là độc hại nhất trong họ các khí độc hại thải ra do cháy nhiên liệu. Trong khi đó các nhà đầu tư và các doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm lắm đến việc xử lý khí thải, do vậy đa số các lò trên vẫn hoạt động mà không có hệ thống xử lý khí thải, từng giờ từng ngày vẫn thải vào môi trường không khí hàng ngàn hàng triệu tấn các chất khí độc hại gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Do đó, có thể nói đề tài “ Lựa chọn phương án công nghệ và tính toán, thiết kế hệ thống xử lý bụi và khí thải lò đốt rác công nghiệp thông thường công suất 3 tấn/h” là một đề tài rất hay để nghiên cứu và học tập.

NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 8
I. KHÁI QUÁT 8
1. Rác thải công nghiệp thông thường 8
2. Dầu diesel (DO) 8
II. TÁC HẠI CỦA BỤI 8
III. TÁC HẠI CỦA SO2 9
IV. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ BỤI 10
1. Phương pháp khô 10
2. Phương pháp ướt 16
V. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SO2 17
1. Phương pháp hấp thụ 17
2. Phương pháp hấp phụ 20
CHƯƠNG II: ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 21
A. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ ĐẦU VÀO 22
B. ĐỀ XUẤT VÀ THUYẾT MINH QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ 26
1. Cơ sở lựa chọn công nghệ 26
2. Quy trình công nghệ đề xuất 27
CHƯƠNG III: TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ 29
A. CYCLON 29
B. THÁP HẤP THỤ 34
C. TÍNH CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ 51
D. TÍNH CƠ KHÍ 53
E. TÍNH CHIỀU CAO ỐNG KHÓI 62
CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64
I. KẾT LUẬN 64
II. KIẾN NGHỊ 64


M_tả

Loading...

No comments: