BÀI GIẢNG - Thiết kế sàn bê tông ứng lực trước (PGS. Phan Quang Minh)


Bê tông ứng lực trước (BT ULT) là bê tông, trong đó thông qua lực nén trước để tạo ra và phân bố một lượng ứng suất bên trong phù hợp nhằm cân bằng với một lượng mong muốn ứng suất do tải trọng ngoài gây ra. Với các cấu kiện BT ULT, ứng suất thường được tạo ra bằng cách kéo thép cường độ cao. Bê tông thường có cường độ chịu kéo rất nhỏ so với cường độ chịu nén. Đó là nhân tố dẫn đến việc xuất hiện một loại vật liệu hỗn hợp là “bê tông cốt thép” (BTCT).


NỘI DUNG:

Chương I Kết cấu bê tông ứng suất trước

I.1 Khái niệm chung về bê tông ứng suất trước
I.2 Các phương pháp gây ứng suất trước
I.3 Vật liệu sử dụng cho bê tông ứng suất trước
I.4 Thiết bị sử dụng tạo ứng suất trước
I.5 Tổn hao ứng suất

Chương II Các phương pháp tính toán sàn bê tông ứng lực trước

II.1 Các quan niệm phân tích kết cấu bê tông ứng lực trước
II.2 Các phương pháp tính toán nội lực trong sàn phẳng
II.3 Thiết kế sàn bê tông ứng suất trước với lưới cột đều đặn
II.4 Mô hình cáp trong phương pháp cân bằng tải trọng
II.5 Thiết kế sàn bê tông ứng suất trước với lưới cột ngẫu nhiên.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: