BÀI GIẢNG - Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán (Nguyễn Minh Cường)


Hướng dẫn sử dụng bài giảng điện tử “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán”

1. Các bước sử dụng:
- Khi mở bài giảng, chạy file index.html có trong đĩa CD.
- Kích phải chuột vào bảng màu vàng, chọn Allow Blocked Content… (nếu có).
- Kích chuột trái chọn từng mục trong menu để xem nội dung bài giảng.
- Trong một số bài học có thêm các liên kết qua lại giữa các đề mục.

Lưu ý: Bài giảng có thêm các giáo án điện tử tham khảo của sinh viên đã học tập tại trường. Kích chuột trái vào các liên kết, chọn Open để xem, hoặc chọn Save để lưu bài giảng về máy tính.


2. Bài giảng được viết dưới dạng một trang Web. Để sử dụng tốt trang Web, máy tính cần cài đặt thêm:
- Phần mềm Maple 9.5
- Phần mềm Geometer’s Sketchpad 4.0
- Phần mềm PowerPoint 2003
- Phần mềm Snagit 7.

NỘI DUNG:

Chương 1: Phầm mềm dạy học và các phương tiện dạy học (2 tiết)

§1. Khái niệm phần mềm dạy học và phần mềm toán học
§2. Phương tiện dạy học mới và máy vi tính.

Chương 2: Các phần mềm toán học (23tiết)

§1. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Maple 9.5 (11 tiết)
§2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm Geometer’s Sketchpad 4.0 (12 tiết)

Chương 3: Phần mềm thiết kế trình diễn bài dạy (10 tiết)

§1. Một số vấn đề chung
§2. Phần mềm trình diễn Powerpoint XP-2003
§3. Cấu trúc dài dạy trên Powerpoint XP
§4. Một số ví dụ thực hành thiết kế trình diễn phục vụ dạy học

Chương 4: Khai thác trao đổi thông tin qua mạng INTERNET (5 tiết)

§1. Internet với giáo dục
§2. Giao lưu trao đổi và tìm kiếm thông tin qua mạng

Chương 5: Thiết lập các bộ sưu tập dạy toán (5 tiết)

§1. Yêu cầu thiết lập các bộ sưu tập phục vụ giảng dạy
§2. Các phần mềm hỗ trợ soạn bài dạy trên máy vi tính
§3. Giới thiệu một số bộ sưu tập phục vụ giảng dạy

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: