EBOOK - Tuyển tập 30 năm Tạp chí toán học và tuổi trẻ (1964 - 1994)


Tuyển tập 30 năm Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ là ấn phẩm đặc biệt chào mừng 30 năm toán học tuổi trẻ (1964 - 1994) gồm 2 phần:

Phần 1 bao gồm các bài viết chọn lọc: nói chuyện với các bạn trẻ yêu toán, tìm hiểu sâu thêm toán học phổ thông, toán học và đời sống, các nhà toán học, các phương pháp giảng dạy toán, học toán và nghiên cứu toán...


Phần thứ 2 là các đề toán chọn lọc, hay và khó phân theo các chuyên mục như phương trình, quỹ tích, số học... và lời giải các bài toán này.

Đây là tài liệu hay thích hợp cho nhiều đối tượng yêu toán và rất khó kiếm ở các hiệu sách cũ lẫn mới.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: