GIÁO TRÌNH - Kỹ thuật sản xuất dược phẩm - Tập 2 (PGS.TS Từ Minh Koóng)


Kỹ thuật sản xuất thuốc bằng phương pháp sinh tổng hợp. Sách đào tạo dược sỹ đại học.

NỘI DUNG:

Phần I. Tổng quan về Công nghệ sinh học

Chương 1. Giới thiệu về công nghệ sinh học
Chương 2. Nguyên liệu cho công nghệ sinh học
Chương 3. Kỹ thuật lên men
Chương 4. Kỹ thuật sản xuất enzyme
Chương 5. Sản xuất Protein đơn bào
Chương 6. Sản xuất các sản phẩm trao đổi chất bậc một dùng trong Y học


Phần II. Công nghệ sản xuất kháng sinh

Chương 7. Đại cương về kháng sinh
Chương 8. Sản xuất kháng sinh nhóm ß-lactam
Chương 9. Sản xuất kháng sinh nhóm Tetracyclin
Chương 10. Sản xuất kháng sinh nhóm aminoglycosid
Chương 11. Sản xuất kháng sinh nhóm macrolid
Chương 12. Sản xuất kháng sinh chống ung thư
Chương 13. Sản xuất kháng sinh có nguồn gốc từ vi khuẩn.

LINK DOWNLOAD
M_tả

Loading...

No comments: