CHIA SẺ KIẾN THỨC KỸ THUẬT

Apr 9, 2018

GIÁO TRÌNH - Phân tích và thiết kế hệ thống (PGS.TS. Phan Huy Khánh)


NỘI DUNG:

- Chương 1. Khái niệm về hệ thống thông tin quản lý
- Chương 2. Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống
- Chương 3. Phân tích hiện trạng
- Chương 4. Phân tích ý niệm dữ liệu và các phương pháp mô hình hoá
- Chương 5. Mô hình hóa dữ liệu bằng phương pháp lùi
- Chương 6. Xây dựng mô hình logic dữ liệu

LINK DOWNLOAD

M_tả

Loading...

DMCA.com Protection Status

Loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

 
All Rights Reserved by EBOOKBKMT © 2015 - 2018