GIÁO TRÌNH - Thiết bị công nghệ sinh học (Full 16 chương)


NỘI DUNG:

- Cơ sở lý thuyết về kỹ thuật vi sinh vật
- Các sơ đồ Thiết bị - Dụng cụ sản xuất các sản phẩm tổng hợp từ phương pháp vi sinh vật
- Thiết bị vận chuyển
- Máy và thiết bị chuẩn bị nguyên liệu
- Máy và thiết bị chuẩn bị môi trường dinh dưỡng
- Thiết bị tiệt trùng các môi trường dinh dưỡng
- Thiết bị tiệt trùng không khí
- TB vắt, trích ly, tinh chế các sản phẩm thu nhận từ phương pháp tổng hợp vi sinh

- TB nuôi cấy vi sinh vật trên môi trường dinh dưỡng rắn
- TB lên men nuôi cấy chìm vi sinh vật trong các môi trường dinh dưỡng lỏng
- Thiết bị phân chia pha lỏng và pha rắn
- TB phân chia các dung dịch của các chất hoạt hoá sinh học bằng mỏng
- Thiết bị sấy
- Thiết bị để nghiền, tiêu chuẩn hoá, tạo viên, tạo màng bao siêu mỏng
- Máy điện di
- An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong nhà máy công nghiệp vi sinh

LINK DOWNLOAD
M_tả

No comments: